14. březen 2018 dvomi

Zasedání AS

místno konání: Velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF
datum konání: 22.03.2018 15:00 - 16:30


Program:

1. Zkušenosti s integrací paliativní péče ve fakultní nemocnici - MUDr. MgA. Rusínová, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – centrum paliativní péče, VFN Praha)  /20-30 min/
2. Kontrola zápisu z minulého jednání AS a hlasování per rollam  (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)      /5 min/
3. Uvítání a představení doplněných senátorů  (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)   /5 min/
4. Doplnění Ekonomické a Legislativní komise AS (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)  /20 min/
5. Různé (volby do studentské části AS UK, atd.)      /10 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém