14. březen 2018 dvomi

Zasedání AS

místno konání: Velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF
datum konání: 22.03.2018 15:00 - 16:30


Program:

1. Zkušenosti s integrací paliativní péče ve fakultní nemocnici - MUDr. MgA. Rusínová, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – centrum paliativní péče, VFN Praha)  /20-30 min/
2. Kontrola zápisu z minulého jednání AS a hlasování per rollam  (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)      /5 min/
3. Uvítání a představení doplněných senátorů  (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)   /5 min/
4. Doplnění Ekonomické a Legislativní komise AS (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)  /20 min/
5. Různé (volby do studentské části AS UK, atd.)      /10 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém