13. září 2018 vyz

Vědecká rada LFP

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 24.10.2019 14:00 - 17:00


PROGRAM ZASEDÁNÍ 

14:00 řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní nemoci - doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)

téma profesorské přednášky: Žijící dárce ledviny – bezpečností aspekty

15:00 habilitační řízení v oboru pediatrie  - MUDr. Renáta Pomahačová, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)

habilitační přednáška: Onemocnění štítné žlázy v  dětském věku

16:00 habilitační řízení v oboru dermatovenerologie - MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (LF UP a FN Olomouc)

habilitační přednáška: Současný pohled na psoriázu a aktuální terapeutické trendy tohoto onemocnění

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém