19. říjen 2018 dvomi

Pozvánka na zasedání AS

místno konání: velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF
datum konání: 25.10.2018 15:00 - 17:00


které se uskuteční dne 

25. října 2018
od 15:00 hod
ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu LF

Program jednání: 

  1. Schválení zápisu z posledního jednání AS LFP - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
  2. Slovo děkana – předtočené video – prof. MUDr. Fínek, Ph.D. (20 min)
  3. Zrušení programu celoživotního vzdělávání na LFP
  4. Neotevření stomatologického programu v angličtině v příštím roce - prof. MUDr. Ferda, Ph.D. (15-20 min)
  5. Schválení nových členů VR - doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (15 min)
  6. Navržení a schválení Dílčí volební komise pro volby do AS UK za LFP - 2 akademici a 2 studenti – doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (15 min)
  7. Investiční rozpočet fakulty, jeho plnění v roce 2018 a výhled na 2019 - Ing. Kočí (10 min)
  8. Ekonomika a správa fakulty - Ing. Klečková (15 min)
  9. Schválení podmínek pro příjímací řízení pro magisterské a doktorské studium v roce 2019/20 - Ing. Klečková (15 min)

Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
předseda AS LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Neurologická klinika

      Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Ústav tělovýchovného lékařství

          ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Šiklův ústav patologie

                                                                                                            [...]

18. březen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém