22. říjen 2018 dvomi

Večer Rehabilitačního oddělení FN

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 21.11.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

  1. Hladová H.: Ergodiagnostické (EDC) centrum FN Plzeň – RHC oddělení. Zkušenosti s ergodiagnostikou. Kazuistika /20 min/
  2. Škudrnová J., Štruncová D.: Ergodiagnostika z pohledu fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Kazuistika /10 min/
  3. Peňázová J.: Psychologické vyšetření v rámci ergodiagnostiky. Kazuistika/10 min/
  4. Sobotková H., Knězová J.: Rehabilitace u dětí po operaci hydrocefalu. Kazuistika /15 min/
  5. Poustková I.: Rehabilitace po reinzerci rotátorové manžety. Kazuistika /10 min/
  6. Kilianová K.: Rehabilitace po traumatu rukou. Kazuistika /10 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém