1. listopad 2018 pemi

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

místno konání: Hala Šafránkova pavilonu a seminární místnost I.IK v 5.p., vchod B, FN Lochotín
datum konání: 27.11.18(10:00) 28.11.18(14:00)


Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,

předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy,

vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni

 

volby

do Akademického senátu Univerzity Karlovy

na 27. a 28. listopadu 2018

(úterý a středa)

od 10:00 do 14:00

v hale Šafránkova pavilonu

a

v seminární místnosti I. interní kliniky v 5. p., vchod B,

FN Lochotín

a

v knihovně II. interní kliniky,  FN Bory

 

Voleni budou 2 kandidáti z řad akademických pracovníků a 2 kandidáti z řad studentů, kteří jsou členy akademické obce.

Písemné návrhy na kandidáty se odevzdávají do 20. 11. 2018 do 15:00 k rukám předsedkyně Dílčí volební komise Mgr. Aleny Holé, vedoucí Ústavu jazyků, alej Svobody 31, 323 00 Plzeň.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách Lékařské fakulty v Plzni

dne 23. 11. 2018.

  

V Plzni 31. 10. 2018                                                                                                                       doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

                                                                                                                                                     předseda AS LF UK v Plzni

 

Kandidátní listina (PDF)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém