18. únor 2019 dvomi

Pozvánka na zasedání AS LF v Plzni

místno konání: Velká posluchárna Šafránkova pavilonu
datum konání: 21.02.19(15:00) 21.03.19(17:00)


Program jednání:

Program jednání:

1. Schválení zápisu z jednání AS 25.10.2018 - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
2. Schválení programu jednání AS 21.2.2019 - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
3. Proběhlá hlasování per-rollam - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
4. Aktuální informace z LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
5. Rozdělení studentů na stáže v 6. ročníku - studentka Sajdlová
6. Organizační změny v prvním ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2019/2020 a následně v ročnících dalších a základní schéma výuky pro akreditaci Všeobecného lékařství pro léta následující počínaje akademickým rokem 2020/2021 –prof. MUDr. Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Moláček, Ph.D.
7. Správa a ekonomika LFP (Ing. Klečková, Ing. Kočí)
8. Návrh rozdělení finančních prostředků na jednotlivé programy Progres uskutečňované na Lékařské fakultě v Plzni v r. 2019 - prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.
9. Různé

Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
předseda AS LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 12. 4. 2019   Č. j.: UKLFP/107720/2019 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. duben 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

  V Plzni dne 12. 4. 2019 Č. j.: UKLFP/107707/2019    Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. duben 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 12.04.2019 UKLFP/107708/2019 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

12. duben 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém