18. březen 2019 dvomi

Večer Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 03.04.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.

  1. Rokyta R.: 4. univerzální definice infarktu myokardu /14 min/
  2. Jirouš Š.: Srovnání detekce okluze radiální tepny po transradiální katetrizaci pomocí reverzního Barbeau testu a DUSG /14 min/
  3. Pechman V.: Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) v plzeňském kardiocentru /14 min/
  4. Mayer O.: Jaká je současná praxe v realizaci sekundární prevence ICHS u nás a nakolik bychom ji mohli ještě zlepšit? /14 min/
  5. Linhartová K., Šťastná V., Hájek T.: Aortální stenóza s nízkým gradientem /14 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém