17. duben 2019 dvomi

Zasedání AS

místno konání: velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF
datum konání: 25.04.2019 15:00 - 17:00


P O Z V Á N K A
na zasedání Akademického senátu LF v Plzni

25. dubna 2019 od 15:00 hod
ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu LF

Program jednání: 

  1. Kontrola zápisu
  2. Schválení programu
  3. Slovo děkana LFP /prof. MUDr. Fínek, Ph.D./
  4. Schválení podmínek pro přijímací řízení 2020/21 /Mgr. Buriánková/
  5. Žádost o nový doktorský studijní program Lékařská biofyzika /doc. MUDr. Kuncová, Ph.D./
  6. Schválení výroční zprávy LFP za rok 2018 /Ing. Klečková/
  7. Rozpočet LFP na rok 2019 /Ing. Klečková/
  8. Informace o průběžné správě fakulty /Ing. Klečková/

Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
  předseda AS LFP

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém