20. květen 2019 dvomi

Večer Gynekologicko-porodnické kliniky

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 05.06.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

  1. Smažinka M., Kališ V., Havíř M., Rušavý Z.: Vliv BMI na průběh a efekt sakrokolpopexe /20 min/
  2. Presl J.: AE/HY jako součást výkonu z benigní indikace dle věku /20 min/
  3. Bláhová K.: Monstrózní děložní myomatóza – kazuistika /15 min/
  4. Černá J.: Poruchy příjmu potravy u gynekologických diagnóz – komplikace v léčbě /15 min/
  5. Kališ V., Kleprlíková H., Rušavý Z., Thakar R.: Přístup k manuální perineální protekci a její popis mezi porodníky/porodními asistentkami: Plzeň (CZ) versus Croydon (UK) /20 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém