31. říjen 2019 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 27.11.2019 18:00 - 20:00


Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

  1. Pešek M.: Představení aktivit lékařů a sester kliniky, zaměření a pracovní týmy /15 min/
  2. Vodička J., Pešek M., Špidlen V., Krákorová G., Šafránek J., Brůha F.: Spolupráce pneumologa a pneumochirurga /10 min/
  3. Ferda J.: Molekulární zobrazování u plicních nádorů /10 min/
  4. Michal M.: Molekulární profilizace nádorů – mezník v onkologické diagnostice a cílené terapii nádorů /20 min/
  5. Dvířková L.: Klinicko-farmaceutická péče na oddělení pneumologie /10 min/
  6. Svatoň M.: Pneumoonkologie – jak šel čas /10 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém