Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Křest Vánočního receptáře U3V

místo konání: Západočeské muzeum – přednáškový sál
datum konání: 04.12.2018 16:00 - 18:00


Univerzita třetího věku při Lékařské fakultě UK v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - Národopisné muzeum Plzeňska připravili společnou publikaci „Vánoční receptář“ k  30. výročí vzniku Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě v Plzni. Dne 4. prosince v 16 hodin proběhne v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni křest publikace, a to v rámci letošních oslav k 30. výročí založení Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě. 

29. listopad 2018 dvomi

Advent na Univerzitě Karlově

místo konání: Karolinum (Ovocný trh 3 a Celetná 20, Praha 1)
datum konání: 05.12.2018 15:00 - 18:00


Vánoční setkání zaměstnanců, studentů a absolventů UK

Koledy, tombola, světelná show, science slam, dílny pro děti a další.

Podrobný program na www.adventuk.cuni.cz

29. listopad 2018 dvomi

Večer Neurologické kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 05.12.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

Večer je věnován vzpomínce na profesora Františka Machulu a primářku Helenu Klečkovou

1. Vacovská H.: Předávání dětských pacientů s epilepsií do péče neurologů pro dospělé /18 min/

2. Rytířová G.: Generalizovaná nebo fokální epilepsie? /15 min/

3. Kotas R.: Monoklonální protilátky proti CGRP – nová perspektiva v léčbě migrény /18 min/

4. Dlouhý M.: Atypické multifokální postižení mozku – kazuistika /15 min/

5. Polívka J., Rohan V., Ševčík P., Štibraná K.: Roční výsledky rekanalizační léčby iktů /18 min/

 

26. listopad 2018 dvomi

Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 12.12.2018 18:00 - 20:00


předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 

1. Jelínková H., Pazdiora P., Švecová M., Eiselt J., Malánová L.: Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2017/2018, první zkušenost s tetravalentní vakcínou /20 min/
2. Pazdiora P., Kozáková J.: Invazivní pneumokoková onemocnění, možnosti prevence / 20 min/
3. Kudová J., Švecová M., Volfová V.: Virologická diagnostika akutních respiračních infekcí ve FN Plzeň v sezóně 2017/2018 /20 min/
4. Fajfrlík K., Třeška V., Hes O., Koubová A.: Cystická echinokokóza /20 min/

5. Bergerová T.: Evropský antibiotický den – aktuality 2018 /10 min/

26. listopad 2018 dvomi

Vědecká rada LFP

místo konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 13.12.2018 14:00 - 16:00


zasedání

13. září 2018 vyz

Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. - „Kořeny evropských etických hodnot“

místo konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů, alej Svobody 76
datum konání: 14.12.2018 11:54 - 13:45


Mons. TOMÁŠ HOLUB se narodil v roce 1967 v Jaroměři. Studoval teologii a filosofii na teologické fakultě v Litoměřicích, v Salzburku, na Karlově univerzitě v Praze, dále na Institutu teologie a míru v Hamburku a na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde se specializoval především na oblast morální teologie. Na teologické fakultě Univerzity Karlovy pak obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". Brzy poté, co se stal knězem, vstoupil do armády jako první český vojenský kaplan, následně se stal hlavním kaplanem Armády České republiky a byla mu propůjčena hodnost plukovníka. Účastnil se mírových misí ve válečných oblastech v bývalé Jugoslávii a Iráku. Čtyři roky pak působil jako generální sekretář České biskupské konference v Praze, než ho v roce 2016 papež František jmenoval plzeňským biskupem.

10. říjen 2018 dvomi

Večer Stomatologické kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 19.12.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

1. Hauer L., Andrle P., Jambura J., Genčur J., Pošta P., Hostička L., Hrušák D.: Chirurgická terapie recidivujících, hluboce invazivních bazaliomů obličeje /10 min/
2. Merglová V., Drobná M., Klesová K., Baborská L.: Ošetřování nespolupracujících dětí na Stomatologické klinice v Plzni /10 min/
3. Chalupová M., Valentová B., Marková L., Hecová H., Netolický J.: Pulpo-parodontální léze /10 min/
4. Moztarzadeh O., Hauer L., Genčur J.: Diferenciální diagnóza cemento-oseální dysplazie /10 min/
5. Pošta P., Štěpánek D., Hauer L., Hrušák D., Hostička L., Andrle P., Jambura J., Genčur J.: Mikrochirurgická rekonstrukce alveolárního nervu - následek extrakce zubu moudrosti /10 min/

26. listopad 2018 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém