16. červen 2017 | archivováno 6. únor 2018 1108 dvomi

Studenti fakulty uspěli na Studentské konferenci zahraničních studentů češtiny

Již podruhé se letos zahraniční studenti Lékařské fakulty v Plzni zúčastnili studentské konference, na níž si studenti porovnávají své znalosti češtiny. Soutěží se v prezentaci tematických a odborných prací v Powerpointu či obdobném programu. Soutěž pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze. Účastní se jí studenti z mnoha fakult v ČR a středisek ÚJOP.

Pod vedením Mgr. Dity Macháčkové se zúčastnili: Adelia Nasyrova, Sima Šarčević a Yasir Khan. Studenti pilně trénovali a pracovali jak na svých prezentacích a svém jazykovém projevu, tak i na ostatních faktorech, které s prezentováním souvisejí (komunikace s posluchači, neverbální projev, příprava na otázky atd.). 

A. Nasyrova soutěžila v odborné sekci, věnovala se problematice Transplantace, zmínila i prim. Kozu a založení Národního registru dárců kostní dřeně, vyzvala veřejnost k dárcovství, obsadila 2. místo.

S. Šarčević představil filozoficko-medicínské téma „Smrt už věda porazila“, kde se zamýšlel nad historií a vývojem medicíny a na souvislost mezi vnímáním života a smrti v minulosti a dnes. Přivezl si speciální ocenění – Čestné uznání.
Y. Khan si připravil prezentaci o své zemi – Pákistánu.

Konference proběhla v ÚJOP, vyhlášení výsledků v Evropském domě v Praze, kde byly pro studenty připraveny také přednášky a workshopy jednak na témata spojená s překlady a prezentacemi, jednak o tom, jak funguje Evropská unie, co dělá pro studenty a jaké nabízí pracovní uplatnění.

01

02

03

04

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém