27. březen 2019 | archivováno 25. červen 2019 1235 dvomi

Jaký byl 9. reprezentační ples LFP?

Ples Lékařské fakulty v Plzni se letos konal 8. března, tradičně v Měšťanské besedě. Děkan fakulty prof. Jindřich Fínek  na něm přivítal mj. primátora města Plzně Mgr. Martina Baxu, emeritního děkana Lékařské fakulty v Plzni prof. Borise Kreuzberga, zástupce Fakultní nemocnice Plzeň a dalších partnerských nemocnic a jiné významné hosty.

Tanečníky po celý večer doprovázel spolehlivý Taneční orchestr Miroslava Novotného, předtančení obstaraly baletky z Divadla J. K. Tyla.

Hlavním hostem večera byl Olympic Revival. K pestrému programu přispělo uskupení Tanec v Plzni, které předvedlo latinskoamerické tance. Později v malém sále bylo možno si též nacvičit a vyzkoušet tanec bachata pod vedením Jakuba Pecy.

Po loňském ocenění studentů – sportovců vybral letos pan děkan k ocenění před plesovým publikem studentku Kristýnu Srbeckou za nikoli mimoškolní, ale přímo studijní mimořádné úspěchy. Kromě děkovného listu obdržela Kristýna za své výborné výsledky i stipendium.

Další studentkou, která během večera vystoupila na pódium, byla studentka 5. ročníku oboru Všeobecné lékařství v anglickém jazyce Carminho Líbano Monteiro, která obohatila program večera zpěvem populárních písní.

Reportáž z plesu včetně pozdravu pana děkana můžete zhlédnout na přiloženém odkazu, fotografie najdete ve fotogalerii.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém