7. prosinec 2011 | archivováno 18. leden 2012 319 dvo

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence

Technologická agentura včera vyhlásila druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence. Soutěžní lhůta bude trvat 42 kalendářních dnů, tj. od úterý 6. prosince 2011 do pondělí 16. ledna 2012 do 16:00.

Z požadovaných příloh bude rektorát posílat na TAČR v písemné podobě čestné prohlášení č.1. Vám bude zasláno naskenované a je nutné ho v el. verzi přiložit ke všem projektům.

Z vyhlášení dále vyplývá, že případná plná moc k podpisu projektu nesmí být starší 90 dní, je tedy nutné pro děkany vytvořit nové plné moci.

Plné moci budeme vystavovat pouze pro děkany následujících fakult: 1.LF, 2. LF a MFF, o kterých víme, že jejich projekty postoupily do druhého kola soutěže. Pokud nám nějaký spoluřešitelský projekt uniknul a Vaše fakulta bude potřebovat plnou moc, sdělte nám prosím tuto informaci!

Z důvodů nemoci kolegyně Menšíkové, se prosím v této věci dočasně obracejte na mne.

Děkuji, s pozdravem Eva Matějcová

rektorát UK
odbor pro vědu a výzkum
referát pro mezinárodní spolupráci

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém