Archiv sekce Prezentace projektů

POSTDOCI II UK (CZ.1.07/2.3.00/30.0061)

24. červenec 2015 | archivováno 25. leden 2016 180 hor

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu (reg.č. CZ.1.05/3.1.00/13.0284)

23. červenec 2015 | archivováno 24. leden 2016 164 hor

CEVA - Creative Education Vital Application

Posláním projektu CEVA je šíření kvalitních a nezávislých informací nejen z oblasti laboratorní medicíny a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Cílovým publikem portálu jsou lékaři všech odborností, kliničtí analytici a NLZP (zejména zdravotní laboranti a všeobecné sestry). Vzdělávací materiály jsou přístupné zdarma.

13. červenec 2015 | archivováno 14. leden 2016 230 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém