27. listopad 2012 12196 kri

Stánek Univerzity Karlovy v Praze na Dni vědy dne 23. 11. 2012

Leták Den vědyLékařská fakulta v Plzni byla letos vybrána vedením Univerzity Karlovy, aby celou univerzitu reprezentovala na 6. ročníku akce zvané Den vědy na pražských vysokých školách, pořádané na Vysoké škole ekonomické (http://www.sciprag.cz/). 

Kromě UK se na akci představilo „družstvo domácích“, tedy Vysoká škola ekonomická (VŠE), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), České vysoké učení technické (ČVUT) a Česká zemědělská univerzita (ČZU). O radostné a vtipné chvíle nebyla nouze - studenti VŠCHT předváděli svá „chemická kouzla“ a vyráběli zmrzlinu, zástupci ČZU čepovali vlastní vynikající pivo, u stánku ČVUT bylo možno zkusit si řídit nákladní auto apod. 

Motto stánku naší LF bylo „Od laboratorního stolu až k lůžku pacienta“. Účastníkům akce, především středoškolským studentům a jejich vyučujícím, jsme nabídli pohled do medicíny a biomedicínského výzkumu v širokém spektru témat od buněk a molekul k modelům resuscitace či porodu v „životní velikosti“. 

Den vědyMUDr. Věra Křížková, Ph.D. z Ústavu histologie a embryologie se zájemci mikroskopovala různé buňky a tkáně. Doktorandi MUDr. Miroslava Čedíková, Mgr. Pavel Pitule, MUDr. Michaela Miklíková a MUDr. Kristýna Krakorová zájemcům určovali krevní skupinu a bylo překvapením, jak veliký zájem nejen mezi studenty, ale i mezi zaměstnanci VŠE a zástupci ostatních univerzit toto téma vyvolalo.

Den vědy - Ústav hygienyDruhým stanovištěm, kde zájem neutichal a fronta „čekatelů“ se nezmenšovala v průběhu celého dne, bylo stanoviště Ústavu hygieny. Zde doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Jana Langmajerová a MUDr. Pavel Sedláček „ bez ustání“ měřili pomocí bioelektrické impedanční analýzy procento tuku v těle, prováděli individuální analýzu stravovacích zvyklostí a vyšetřovali držení těla pomocí polohového snímače DTP-3.

Den vědy - resuscitaceNávštěvníci stánku si dále mohli otestovat účinnost jimi prováděné kardiopulmonální resuscitace, což umožňoval model Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Resuscitací laiky „provázeli“ doktorandka MUDr. Michaela Miklíková a studenti Josef Brychta a Jan Tvrzník.

Prostřednictvím posteru se návštěvníci mohli seznámit s experimentálními operacemi, např. s neurotransplantacemi, které prezentovali zástupci ústavu patofyziologie MUDr. Jan Barcal a Mgr. Jan Tůma a to včetně testů, které používají na ověření významu transplantace, tzv. behaviorálních testů (příprav této prezentace se účastnil i MUDr. Jan Cendelín. Ph.D.).

Den vědy - porodK „celému člověku“ a dokonce k jeho zrození jsme se na stánku vraceli dalším modelem – přesněji modelem porodu, zapůjčeným Gynekologicko-porodnickou klinikou. Model sloužící běžně pro výuku studentů i pro výzkum, přilákal při každém předváděném „porodu“ značnou pozornost.
Prezentovali se tedy jak tzv. teoretické ústavy, provádějící základní výzkum a provázející studenta prvními dvěma lety studia na LF Plzeň, tak pracoviště klinická, která připravují naše studenty na práci s pacienty.

Den vědyHnacím motorem všech témat byli nejen přítomní akademičtí pracovníci, ale z velké části především doktorandi. Bylo fantastické sledovat již jejich „chystání“ a nutno dodat, že díky jejich invenci, precizní přípravě a spontánnímu celodennímu pátečnímu nadšení, se akce opravdu povedla. Za to jim patří dík a upřímný obdiv jistě nejen můj. Za celodenní technickou podporu děkuji tímto také panu Tomáši Ťupovi z Audiovizuálního centra naší LF.

Den vědy - doc. MUDr. Milena KrálíčkováNa závěr mi dovolte malou vzpomínku. V roce 2011 jsem na začátku akademického roku napsala na weby naší fakulty do úvodníku : „ ……„klíčem k úspěchu je jasná vize, schopnost se jí držet a umění vytvořit pro ní nadchnutý fungující tým“. Přesně toto se pro letošní Den vědy POVEDLO a já za to děkuji.

Naší fakultě přeji, abychom my všichni pro ni takovým týmem uměli být nejen pro jeden den, ale pro celé nadcházející období.

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj fakulty a spolupráci LF a FN Plzeň

 


Fotogalerie

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém