20. srpen 2013 4634 kri

Dvě podstatné novinky v hodnocení publikační činnosti

Proč je tak důležité vykazovat publikační činnost – jaký přínos to má pro fakultu, pro jednotlivá pracoviště, pro Vás?

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, připravila pro nás všechny akademické pracovníky novou metodiku, podle níž bude hodnotit naší vědeckou práci a také částečně financovat naše pracoviště.

Vláda novou „Metodiku 13“ schválila svým usnesením ze dne 19. června2013 a její platnost stanovila od roku 2013 do roku 2015.

Celá „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“, jak se dokument přesně nazývá, je dílo poměrně obsáhlé (59 stran) a komplikované, a tak pokud máte chuť na opravdu specifické čtení u vody, pak na tomto odkaze naleznete její plné znění.

Pro Ty z Vás, pro něž to bude podobně jako pro mne po chvíli čtení nestravitelné, doporučuji zábavnější variantu, z které se nedozvíte sice vše, ale za to se pobavíte – a to jsou blogy Ing. Daniela Münich, Ph.D. http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/. Tento jediný zástupce Univerzity Karlovy, participující na individuálním programu národním iPN Metodika ve svých trefných textech „novou“ metodiku poutavě komentujte.

A jaké jsou ty dvě podstatné novinky v hodnocení publikační činnosti?

Za prvé – naše lékařská fakulta bude nově odměňovat za publikační činnost celé týmy, tedy všechny spoluautory podle jejich intelektuálních podílů, nejen autory první!

Výše odměny, které si spoluautoři rozdělí, bude záviset na výši IF časopisu a také na počtu spoluautorů z jiných institucí. Čím větší IF a čím méně spoluautorů odjinud než z LF (včetně těch vykazovaných jen za FN), tím větší odměna. Vyplácení těchto odměn bude na fakultě prováděno dvakrát ročně, přesná pravidla odměňování najdete y na odkazu ZDE.

Druhá podstatná novinka je, že v biomedicínských oborech nebude již od letošního roku možno získávat RIV body za práce v recenzovaných časopisech bez IF (výsledky Jrec, Jneimp -např. Česká gynekologie, Rozhledy v chirurgii, Česká radiologie apod.), což doposud možné bylo a „zisky RIV bodů“ nebyly nijak malé. Toto však s novou metodikou končí!

Kromě výsledků v recenzovaných časopisech (výsledky Jrec, Jneimp), končí bodové hodnocení i výsledků s označením B – knihy a D – článek ve sborníku.

Když si tak čtu všechny ty materiály k publikační činnosti, „metodiku“, její komentáře a komentáře komentářů, říkám si, že už prostý akademický pracovník z toho musí mít mírně zamotanou hlavu. Připomíná mi to slova sira Winstona Churchilla, který řekl: „Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat číst.“ Byla bych moc nerada, kdybyste si, milí akademičtí kolegové řekli, že čtete tolik strašných věcí o publikační činnosti, že raději přestanete publikovat! Prosím, tak to neberte! Berte to tak, že informacemi, které Vám na toto téma přibývají, Vás zásobujeme proto, že se společně s naším fakultním Střediskem vědeckých informací (SVI), tedy s knihovnou, zvláště s Dr. Danou Zdeňkovou a Ivanou Flieglovou Vás pokoušíme maximálně informovat.

Naším cílem je dát Vám všechny novinky na vědomí a tak Vás maximálně „provést“ úskalími ve vykazování a to tak, abyste měli přehled i kontrolu nad tím, jaký dopad má Vaše publikační činnost na fakultu či přímo na Vaši kliniku či ústav.

Publikační činnost odborných pracovníků je a čím dál více bude důležitým kritériem pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jak jednotlivců, tak i celých pracovišť. Všechny současné kroky SVI jsou prováděny za účelem zvýšení kvality evidence publikačních výsledků. Jak víte, používáme už druhým rokem Osobní bibliografickou databázi (OBD) a pomocí Vám poskytovaných informací a zpřesňování příslušných oběžníků se snažíme postupně eliminovat chybovost v OBD.

Ať už se nám scientometrické ukazatele zdají vhodné či naopak zavádějící, hodnocení činnosti naší, našich ústavů, ale i celé fakulty na nich je a bude postaveno. A to je ta odpověď na otázku v titulku – publikační, a vůbec tvůrčí činnost, a samozřejmě její správné vykazování, znamenají pro fakultu prestiž a finanční zdroj, pro každé pracoviště nově (na základě právě zpracovávané interní metodiky evaluace) také část finančních zdrojů a pro každého z nás opět nejen prestiž, ale také přímý finanční přínos.

 

Přeji Vám i celé fakultě mnoho kvalitních a zajímavých publikačních výstupů Vaší tvůrčí činnosti.

                                                                       Milena Králíčková

 


Podrobné infomace k evidenci publikační a patentové činnosti naleznete na stránkách SVI (Středisko vědeckých informaci)

Související dokumenty: 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 1

Výběrová řízení
VŘ Patologická fyziologie - Asistent-Odborný asistent

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27.1.2020 Reg. Nr. UKLFP/24187/2020   Dean of the Faculty of Medicine [...]

30. leden 2020 1

Výběrová řízení
POSTDOCTORAL POSITIONS

POSTDOCTORAL POSITIONS IN TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH In European Union-funded project on translational [...]

29. leden 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém