26. září 2013 13019 kri

Do Dvorany slávy Plzeňského kraje byl uveden prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

Profesor Jiří Valenta, emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
a emeritní přednosta Chirurgické kliniky LF UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, rozšířil seznam osobností, které byly uvedeny do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Ocenění si profesor Valenta převzal v pondělí 23. září 2013 z rukou hejtmana Milana Chovance.

Uvedení do Dvorany slávy je oceněním osobností, které žijí v našem kraji a v daném roce slaví životní jubileum. Tradici založila senátorka a bývalá hejtmanka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. V uplynulém roce vstoupil do Dvorany slávy docent Rudolf Barcal.


profesor MUDr. Jiří Valenta, DrSc.Profesor MUDr. Jiří Valenta, DrSc., se 22. března letošního roku dožil významného životního jubilea. Celý svůj život pan profesor Valenta zasvětil plzeňské Lékařské fakultě University Karlovy v Praze, kde již jako medik pracoval na anatomickém ústavu jako demonstrátor a později jako odborný asistent. Po promoci v roce 1957 nastoupil na Chirurgickou kliniku v Plzni, kde od roku 1964 pracoval jako její odborný asistent. Jeho vynikající jazykové znalosti spolu s cílevědomou touhou
po chirurgickém poznání se plně rozvinuly po dobu stáží na chirurgických pracovištích ve Švédsku, kde měl možnost poznat moderní trendy v cévní a transplantační chirurgii a v roce 1968 pak na ročním stipendijním pobytu v Johns Hopkins Univerzitě v Baltimoru. V letech 1976 – 1977 byl zástupcem vedoucího Transplantačního centra ve švédské Uppsale. V dalších létech přednášel jako vyzvaný řečník v cévní a transplantační problematice na řadě prestižních zahraničních pracovišť. V roce 1968 obhájil kandidátskou dizertační práci. V roce 1970 byla připravena k obhajobě jeho habilitační práce, kterou však mohl obhájit až v roce 1978. V roce 1987 pak obhájil doktorskou dizertační práci a v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor chirurgie. Téhož roku byl jednomyslně zvolen děkanem Lékařské fakulty v Plzni. Tuto funkci pak zastával s vysokým morálním kreditem až do roku 1997. V roce 1990 byl na základě konkurzního řízení jmenován přednostou Chirurgické kliniky, kde pracoval do roku 1999.

Profesor Valenta je členem celé řady významných odborných chirurgických
a transplantačních společností, kde za svou vynikající odbornou práci především
na poli transplantační a cévní chirurgie obdržel nejvyšší ocenění. Za svou dlouholetou akademickou činnost byl vyznamenán zlatou a jubilejní medaili Univerzity Karlovy v Praze.

Pan profesor Valenta vychoval a stále vychovává velký počet studentů medicíny
na Lékařské fakultě v Plzni. Jeho kvalitně připravené přednášky a praktická cvičení patří k nejnavštěvovanějším, protože jsou vedeny nejen na vysoké profesionální úrovni, ale zároveň na úrovni otevřené diskuse s mediky nad danou problematikou. Profesor Valenta v celé své působnosti na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni vychoval mnoho kvalitních lékařů, kteří dnes zastávají nejrůznější místa nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Díky jeho působení v zahraničí bylo možné
na základě jeho osobních kontaktů zajistit pro celou řadu kolegů odborné stáže
na renomovaných zahraničních klinikách, což bylo nepochybným přínosem nejen
pro ně samotné, ale především pro jejich pracoviště.

Profesor Valenta je vzorem vysoce morálního, skromného člověka a špičkového odborníka.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém