5. leden 2014 6778 kri

Naše fakulta opět úspěšná ve výzkumu blízkém praxi

Ačkoli čeští výzkumníci mnohdy produkují mezinárodně konkurenceschopné výstupy, kvůli nedostatku financí nebývá možné ověřit jejich komerční potenciál. Na postupné kroky tohoto ověření – např. výrobu a testování prototypu, návrh designu, získání nutných osvědčení nebo licencí, průzkum trhu, návrh obchodní strategie, patentová ochrana – je třeba významného úsilí a tedy i pracovního času. Navíc je v této fázi komercializace, nazývané Proof of Concept (potvrzování konceptu), velmi vysoké riziko toho, že daný výsledek se z nějakého důvodu ukáže jako ke komercializaci nevhodný.

Toto si uvědomuje i MŠMT ČR, a proto se rozhodlo podpořit komercializaci nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají na vysokých školách a výzkumných institucích, prostřednictvím projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projektům dalo značení „Pre-Seed“. Tento název odkazuje na anglický termín „seed financing“, který je možné přeložit jako „zárodečné financování“ – jedná se o financování rozjezdu nových technologií nebo firem.

Cílem podpory ze strany MŠMT je propojit akademický sektor a průmysl a posílit transparentní a efektivní administraci transferu technologií, tak aby v budoucnu mohla být v tomto směru omezena intervence ze strany státu a výzkumné instituce byly v těchto aktivitách samostatné.

Univerzita Karlova uspěla již podruhé v soutěži o tuto podporu, tentokrát se společným projektem tří fakult – Lékařské fakulty v Plzni, 1. lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty. Díky tomuto projektu získají jejich vědecké týmy prostředky na potvrzení konceptu u čtyř konkrétních aktivit. Bude probíhat testování proveditelnosti a praktické vyrobitelnosti nových vzorků, prototypů či postupů z oblasti biotechnologií, též bude řešen vhodný způsob související ochrany duševního vlastnictví a bude zpracován postup vedoucí k tržnímu uplatnění vědeckých výsledků. Podpora bude týmům zapojeným do projektu poskytována po dobu 12 měsíců. Následovat bude druhá fáze, trvající 10 měsíců, nazvaná „Příprava komercializace“. U dvou vybraných aktivit se během ní dopracují detaily pro zahájení komerční činnosti.

Naši fakultu reprezentuje v projektu tým okolo Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D., který se pokusí posunout blíže praxi výzkum v oblasti identifikace proteinů periplasmového prostoru bakteriální buňky se zaměřením na proteiny zodpovědné za rezistenci k antibiotikům pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.

Gratulujeme a přejeme úspěch jak týmu akademických pracovníků, tak týmu Projektového a grantového centra, jehož pracovníci se společně s Mgr. Adamem Šoukalem na podání projektu podíleli a společně jej budou i realizovat. Cílem je totiž nejen podpora konkrétního výzkumného projektu, ale také rozšiřování poznatků v oblasti transferu technologií mezi všechny doktorandy i akademické pracovníky naší fakulty.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém