7. květen 2014 3196 hor

OP VVV - mapování zájmu

Pro nové programovací období je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravován nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který bude navazovat na OP VK a OP VaVpI.

Vyhlášení je plánováno na přelom roku 2014/2015 (text výzvy je dosud v přípravné verzi ).

Vzhledem k tomu, že do programu budou moci nově vstoupit i organizace sídlící na území hlavního města Prahy, předpokládá se značný zájem. Další změnou oproti předchozímu programovacímu období by mělo být upřednostnění celouniverzitních projektů oproti projektům jednotlivých fakult.

Z těchto důvodů byl na RUK připraven DOTAZNÍK (najdete v příloze tohoto dokumentu), který má za cíl zmapovat zájem jednotlivých pracovišť o vstup do tohoto programu tak, aby mohlo dojít k propojení synergických projektů napříč univerzitou a aby mohly být projekty s celouniverzitním dopadem kvalitně připraveny.

Stručnou prezentaci RUK k připravované výzvě se základními informacemi k připravovanému programu OP VVV najdete v příloze.

Prosím zájemce o zodpovědné zpracování přiloženého dotazníku a jeho zaslání na e-mail Projektového a grantového centra LFP:  pgc@lfp.cuni.cz  nejpozději do 31. 5. 2014.

Vámi zaslané náměty budou postoupeny na Odbor strategického rozvoje RUK.

Vaše případné dotazy zodpoví pracovnice Projektového a grantového centra:

 e-mail: pgc@lfp.cuni.cz, telefon:  377 593 484   / 485 / 481 / 482 / 478.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém