7. květen 2014 3091 hor

OP VVV - mapování zájmu

Pro nové programovací období je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravován nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který bude navazovat na OP VK a OP VaVpI.

Vyhlášení je plánováno na přelom roku 2014/2015 (text výzvy je dosud v přípravné verzi ).

Vzhledem k tomu, že do programu budou moci nově vstoupit i organizace sídlící na území hlavního města Prahy, předpokládá se značný zájem. Další změnou oproti předchozímu programovacímu období by mělo být upřednostnění celouniverzitních projektů oproti projektům jednotlivých fakult.

Z těchto důvodů byl na RUK připraven DOTAZNÍK (najdete v příloze tohoto dokumentu), který má za cíl zmapovat zájem jednotlivých pracovišť o vstup do tohoto programu tak, aby mohlo dojít k propojení synergických projektů napříč univerzitou a aby mohly být projekty s celouniverzitním dopadem kvalitně připraveny.

Stručnou prezentaci RUK k připravované výzvě se základními informacemi k připravovanému programu OP VVV najdete v příloze.

Prosím zájemce o zodpovědné zpracování přiloženého dotazníku a jeho zaslání na e-mail Projektového a grantového centra LFP:  pgc@lfp.cuni.cz  nejpozději do 31. 5. 2014.

Vámi zaslané náměty budou postoupeny na Odbor strategického rozvoje RUK.

Vaše případné dotazy zodpoví pracovnice Projektového a grantového centra:

 e-mail: pgc@lfp.cuni.cz, telefon:  377 593 484   / 485 / 481 / 482 / 478.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku