10. červen 2014 3534 hor

Výuková kuchyně je jen začátek ...

Od 3. března 2014 je naše fakulta zapojena do celouniverzitního projektu OPVK zaměřeného na popularizaci vědy (“Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje”, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028). Cílem je zvýšit zájem žáků a studentů všech věkových kategorií o vědu a zároveň zlepšit pedagogické schopnosti vyučujících.

zahajovací schůzka

Naše fakulta se do projektu zapojí ve dvou klíčových aktivitách.

První z nich je vybudování a provozování tzv. „Zdravé kuchyně“, kde si studenti (ale i pacienti a další zájemci) budou moci vyzkoušet vaření dle správných nutričních zásad a zároveň se dozví užitečné informace o složkách potravy. Výuka zdravé výživy je na lékařských fakultách celosvětově velmi podceňována. Ze statistik vyplývá, že pouhá 2 % lékařských fakult se tomuto tématu během studia intenzivněji věnují. To je v příkrém rozporu se zdravotními následky nesprávné výživy (obezita, diabetes mellitus, komplikace aterosklerózy, nádory …), se kterými se naše populace potýká. Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., garantka tématického okruhu zdravé výživy, nadšeně doplňuje: “Výuka dietologie je na našem ústavu již tradičně zakotvena. Výuková kuchyně je přirozený a efektivní způsob, jak zásady správné výživy efektivně dostat do každodenního života budoucích lékařů i pacientů.”

Druhou aktivitou, ve které se naše fakulta zapojí, bude zlepšování pedagogických schopností vyučujících. Za tímto účelem vznikne série kurzů, pro zájemce z řad vysokoškolských i středoškolských pedagogů. Kurzy obsáhnou pedagogická, prezentační i výzkumná témata. Kromě témat “Jak vytvořit a přednést úspěšnou prezentaci” nebo “Jak uspořádat webinář” se v kurzech dostanete k tipům, jak snadno vytvořit abstrakt pro publikaci, jak poster nebo jak napsat vědecký článek do odborného časopisu. Praktické zkušenosti a experimentování v kuchyni budou umocněny použitím moderních technologií. “Vedle sporáku mohou mít studenti tablet s receptem, instrukcemi, intermitentně budou testováni z teoretických znalostí a přenos obrazu a zvuku přes internet může výrazně rozšířit publikum”, podotýká MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., garant e-learningu a rozvoje pedagogických dovedností v projektu.

PrezentaceV obou aktivitách bude klíčové zapojení studentů. MUDr. Michaela Miklíková, postgraduální studentka, to dokládá slovy “Zlepšení pedagogických dovedností, praktická výuka a jednoduché návody, jak správně prezentovat, jsou pro začínajícího vědce a pedagoga to pravé”. S pregraduálními studenty medicíny se v projektu počítá nejen v roli posluchačů, ale postupně také jako s autory výukových materiálů a lektory, kteří budou schopni vést kulinářské seance např. s obézními pacienty.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku