17. červen 2014 9191 kri

Nové docentky a docenti na LF UK v Plzni

Dne 10. června 2014 se ve Velké aule Karolina konala slavnostní promoce, na níž převzali diplomy nově habilitovaní docenti a docentky. Z nich na Lékařské fakultě v Plzni působí (uvádíme včetně oboru a názvu habilitační práce):

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (Lékařská mikrobiologie):  Mechanismy vzniku a šíření rezistence k β-laktamovým antibiotikům u enterobakterií a pseudomonád,

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. (Vnitřní nemoci): Prediktory recidivy žilní tromboembolické nemoci a možnost jejich využití v klinické praxi,

doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. (Gynekologie a porodnictví): Technické aspekty  episiotomie,

doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (Vnitřní nemoci): Vliv genetických faktorů, metabolických parametrů a anthihypertenzní léčby na vlastnosti tepenného systému,

doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (Fyziologie): Kontraktilní funkce myokardu a jejich nervová regulace ve zdraví a nemoci,

doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D. (Chirurgie): Akutní mediastinitida. 

Všem těmto kolegům srdečně blahopřejeme k nově získanému titulu!

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém