8. září 2014 3897 kri

Princip přihlašování na termín zkoušky pomocí fronty

Postup automatu při přihlašování na termín zkoušky pomocí fronty, chování automatu je následující:

- student se přihlásí do fronty a určí, jak dlouho je ochoten na daný termín čekat. Pro jeden předmět může být zapsán v libovolném počtu front (dáno počtem plných termínů a zájmem studenta).

- pokud se na některém z termínů, na kterém je fronta, uvolní místo, postupuje automat následovně:
-- seřadí si studenty ve frontě podle pořadí, v jakém stojí
-- postupně kontroluje, zda se student na žádaný termín stále ještě může zapsat. To znamená, zda má splněny podmínky pro zápis (může už mít předmět splněný, ...), jestli je již na termínu stejného typu zapsán či nikoliv.
--- pokud student podmínky splňuje a dosud není zapsán na jiný termín téhož předmětu a typu, je zapsán a požadovaný termín
--- pokud student podmínky splňuje a je zapsán na jiný termín téhož typu, zjišťuje se, jestli je možno jej z tohoto termínu odhlásit. Pokud ano, je provedeno přehlášení z jednoho termínu na druhý. Pokud ne, je student přeskočen.
-- je-li student zapsán na požadovaný termín, jsou mu odstraněna všechna další budoucí čekání na stejný předmět a typ (zápočet/zkouška).
-- pokud studenta není možno zapsat, je přeskočen a pokračuje se dalším studentem
-- jestliže jsou vyčerpáni všichni studenti z fronty a na termínu je stále potencionální volné místo, je toto místo uvolněno pro běžné přihlašování 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém