23. červenec 2015 2662 hor

OP VaVpI - Biomedicínské centrum a UniMeC LF UK v Plzni

UniMeC LF UK v Plzni – I. etapa

Prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Reg. č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0154

Realizace: 1. 5. 2011 – 31. 12. 2014

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra

Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/03.0076

Realizace: 1. 4. 2012 – 30. 6. 2015

Celkové způsobilé výdaje – 384 862 804 Kč

Výše příspěvku EU - 85 % -327 133 383 Kč

Výše příspěvku ze SR ČR – 15% - 57 729 420 Kč

Koordinátor projektů: Ing. Libor Kočí 

Jedná se v obou případech o infrastrukturní projekty. Při jejich realizaci byly vybudovány objekty, které jsou součástí nově budovaného rozsáhlejšího kampusu fakulty. Výstavba podpořená z projektů OP VaVpI a dokončená v červnu 2014 zahrnuje budovu teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zaměřený na výzkum a vývoj.

Do nových prostor pro výuku a výzkum se díky projektu „UniMeC LF UK v Plzni – I. etapa“ přestěhovalo pět z dvaceti jedna teoretických ústavů plzeňské lékařské fakulty (biofyzika, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologická fyziologie). Po mnoha letech, kdy fakulta sídlila ve starých a mnohdy nevyhovujících prostorách, je to první významný posun v kvalitě přístrojového vybavení i prostředí pro akademické pracovníky a pro studenty.

Druhou součástí nového areálu Lékařské fakulty v Plzni je Biomedicínské centrum. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat především výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů, dále výuce v doktorských oborech.  Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, od podzimu 2014 začali využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.

Aplikovaný výzkum prováděný v Biomedicínském centru je v souladu s celkovým zaměřením centra orientován tak, aby jeho výsledky mohly mimo jiné přispět ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin, k optimalizaci dialyzační léčby nebo k identifikaci biomarkerů orgánových poškození. Pracuje se zde také na zdokonalení techniky umělého oplodnění nebo na vývoji a zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.

Celková dotace projektu UniMeC, 1. etapa činí 161 mil Kč, u Biomedicínského centra jde o 408 mil Kč. Z toho vždy 85% je podíl evropských zdrojů a 15% podíl státního rozpočtu, v případě projektu UniMeC, 1. etapa byl o tuto část snížen fakultě resp. univerzitě příspěvek na vzdělávání.. 

Oficiální stránky Biomedicínského centra najdete na tomto odkazu. 

Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015

Reg.č.: CZ.1.05/2.1.00/19.0381

Celkové způsobilé výdaje – 19 213 500 Kč

Výše příspěvku EU - 85 % - 16 331 475  Kč

Výše příspěvku ze SR ČR – 15% - 2 882 025  Kč

Více informací k OPVaVpI najdete na tomto odkazu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku