24. září 2015 3399 kri

MediCafé alias lékařská vědecká kavárna

MediCafé alias lékařská vědecká kavárna jsou neobyčejná setkání laiků, mediků a všech přátel medicíny s odborníky. Neobyčejná proto, protože místem jejich střetnutí nejsou nemocnice, posluchárny, polikliniky ani učebny, ale pohodlné kavárny či jiná podobná zařízení. Jenom tam si mohou všichni sednout k jednomu stolu a společně si vychutnávat svůj šálek kávy. V příjemnější neformální atmosféře se dotazy kladou samy a odpovědi hledají snáz. 

Myšlenka se zrodila na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 se konalo první (tehdy 

Jitka Pálková a studentka LFP

ještě) Medical caffe scientifique jako projekt Motoláku, studentského spolku této fakulty. Nápad si rychle našel své fanoušky a stal se pevnou součástí univerzitního života. Úspěch vedl k větší otevřenosti pro veřejnost. V dalším akademickém roce se lékařská vědecká kavárna stala akreditovaným národním projektem IFMSA CZ (spolek všech lékařských fakult v ČR) a v roce 2015 vzniklo MediCafé i na naší fakultě v Plzni.

První setkání proběhlo 8. dubna v Literární kavárně Íčko na téma „Využijte svého práva preventivní prohlídky prsu“. Přednášku vedla paní Jitka Pálková, která s tímto onemocněním má osobní zkušenosti a stala se koordinátorkou sdružení Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. Posluchači se dozvěděli bližší informace o rakovině prsu, shlédli zajímavé video o samovyšetření prsu a nakonec si vyšetření sami vyzkoušeli na fantomovém modelu.

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a posluchačiNa naše druhé setkání přijal pozvání specialista z hematologicko-onkologického oddělení v Plzni pan doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D . Toto druhé MediCafé se uskutečnilo 12.5. v Literární kavárně Íčko na téma „Dárcovství a transplantace kostní dřeně“. Pan docent Vokurka je mezi studenty lékařské fakulty velice oblíbený a toto setkání to jedině potvrdilo. Atmosféra byla velice příjemná a odlehčená. Byla nám sdělena jak fakta o dárcovství a transplantaci kostní dřeně, tak i zajímavosti z kliniky a bližší informace o registru dárců a jeho průběhu.

Obě dvě MediCafé měla u posluchačů úspěch. Společně jsme si tak vychutnali kávu obohacenou o zajímavé a přínosné informace od odborníků.

Závěrem bych chtěla poděkovat celému sdružení Mamma HELP, především paní Jitce Pálkové, panu docentovi Vokurkovi a zároveň Vás pozvat na naše další setkání, která proběhnou i v následujícím akademickém roce.

Klára Ryglová, koordinátorka MediCafé, IFMSA CZ Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém