15. listopad 2015 3218 kri

Návštěva z Imperial College London

Lékařskou fakultu v Plzni navštívily v říjnu 2015 zástupkyně oddělení vědy a výzkumu na Imperial College London: Lynne Cox, ředitelka oddělení, a její kolegyně Carole Meads.

V dopolední části návštěvy si dámy prohlédly nové prostory Biomedicínského centra a Ústavu biologie a v několika krátkých prezentacích jim byly představeny hlavní směry výzkumu na fakultě.

Odpoledne se v rámci odpočinkové části zúčastnily prohlídky plzeňského pivovaru a také oběda se zástupci fakulty, při kterém se formovaly možnosti budoucí spolupráce obou univerzit, především při přípravě projektů rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“.

Imperial College London se pravidelně umisťuje ve světových žebříčcích hodnocení univerzit na předních příčkách. V roce 2015 ji World University Rankings vyhlásilo jako druhou nejlepší světovou univerzitu. Tato univerzita také patří mezi nejúspěšnější předkladatele evropských projektů.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém