18. srpen 2016 3987 kri

Letní škola experimentální chirurgie

(4. července – 15. července 2016)

Již potřetí pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Kurz se konal v Biomedicínském centru LF UK a byl zaměřen na seznámení s metodikami vědecké a výzkumné práce a nácvik chirurgických technik.

Specifikem SSES je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Značný prostor je věnován metodám, které mohou experimentální práci nahradit nebo jí dodat nový rozměr, například softwarovému modelování a práci s tkáňovými kulturami. Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ (replacement, reduction, refinement). Studenti se seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

   

Výuka kurzu, který je nabízen pregraduálním studentům medicíny od 3. ročníku, probíhala v anglickém jazyce. Většina z dvaceti šesti účastníků pocházela ze zahraničních univerzit, zúčastnilo se ho však i pět studentů z naší univerzity. Mezinárodní prostředí kurzu umožňuje navazovat kontakty tolik potřebné pro další profesionální rozvoj a současně tím i posílit vazby naší fakulty na zahraniční vzdělávací instituce.

   Součástí SSES byl i doplňkový program, který poskytoval příležitost k aktivnímu odpočinku – například velmi oblíbený vodácký výlet na Berounku, návštěva Prahy nebo nově zařazená Laser Tag Party. Kurz byl již tradičně zakončen slavnostním předáním certifikátů v historické budově plzeňské radnice.

Účastníci si letos poprvé odnesli na památku odznak SSES a odbornou publikaci „Experimental Surgery“, autorského kolektivu MUDr. Václava Lišky, Ph.D. Poslední tečkou pak byla párty na rozloučenou na zahradě Procháskova pavilonu.

Ohlasy účastníků kurzu:

„Příležitosti, které se mi zde naskytly, byly za hranicí mých očekávání. Praktická část kurzu byla úžasná, stejně jako volnočasové aktivity.“ (E.P., University of Antwerp)

„Měl jsem velká očekávání a všechna byla naplněna.“ (F.v.d.B, University of Ghent)

 „Chirurgická praxe byla unikátní. Kdybych mohl, určitě bych se znovu vrátil.“ (A.v.A., KU Leuven)

„Úžasná zkušenost.“ (A.T., University of Medicine and Farmacy Bucharest)

„Velmi přátelská atmosféra a spousta aktivit…..“ (T.K., Lomonosov Moscow State University)

Tým vyučujících a organizátorů:

MUDr. Václav Liška, Ph.D., Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jan Brůha, MUDr. Ondřej Vyčítal, MUDr. Jana Křečková, MUDr. Jan Beneš, Ph.D., MUDr. Martin Skála, MUDr. Lenka Haidingerová, MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc., Ing. Petr Hošek, Ph.D., MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., Ondřej Brzoň, Richard Palek, Jáchym Rosendorf, Ondřej Troup, Michal Emingr, Václav Tégl, Ondřej Houdek, Lukáš Bednář, Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D., Ing. Miroslav Jiřík, Mgr. Vlaďka Mlejnková, Mgr. Pavel Piťule, MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D., Mgr. Vlaďka Mlejnková, Mgr. Markéta Maurer,  Mgr. Blanka Rybnerová,

Autorem foto Ing. Petr Hošek, Ph.D.

    Více informací o Letní škole experimentální chirurgie lze nalézt na našich webových stránkách – www.sses.eu nebo i na Facebooku pod jménem Summer School of Experimental Surgery“.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku