6. září 2017 237 hor

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Reg.č. projektu: Reg.č.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých fakultách jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce.

Nosnou aktivitou celouniverzitního projektu je Inovace výuky a podkladů pro její realizaci vedoucí k reakreditaci obou studijních programů (všeobecné lékařství a zubní lékařství) a posílení internacionalizace výuky.

Doba trvání projektu: 7/2017 – 12/2022

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu - Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. Etapa

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako součást UK. 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém