8. září 2017 277 pemi

Pozvánka na zasedání Akademického senátu LF v Plzni 21.9.2017

P O Z V Á N K A

na zasedání

Akademického senátu LF v Plzni,

které se uskuteční dne

 

21. září 2017

od 15:00 hod

 ve velké posluchárně

Šafránkova pavilonu LF

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém