24. leden 2018 663 dvomi

Jmenování nové profesorky na Lékařské fakultě v Plzni

V pondělí 22. 1. 2018 převzala z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy nově jmenovaná profesorka paní prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.

Paní profesorka byla jmenována pro obor patologie po úspěšné obhajobě před Vědeckou radou Lékařské fakulty v Plzni dne 19. 1. 2017 a úspěšnou obhajobu před Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 27. 4. 2017. Součástí obhajoby bylo přednesení profesorské přednášky na téma „Diagnostika lymfomů: hematopatologie v interdisciplinární spolupráci“.

Přejeme paní profesorce do budoucna hodně úspěchů ve vědecké činnosti!

01

02

03

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém