12. únor 2018 285 hor

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu FWF a Grantová agentura České republiky vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.

Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté, s počátkem řešení v roce 2019.

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 16. března 2018.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu.

Oba uchazeči o LA grant, český i rakouský, zpracovávají a podávají pouze jeden společný návrh grantového projektu k FWF, který je hodnocen jejími orgány a podle jejích pravidel hodnoticího procesu. Český účastník vedle toho GA ČR dodává elektronickou cestou již jen jednoduchý formulář se základními údaji a kopii textu samotného návrhu projektu. GA ČR provede formální kontrolu a posoudí celkovou rozpočtovou přiměřenost návrhu grantového projektu. Poté, co partnerské agentuře oznámí výsledek tohoto procesu, proběhne hodnocení podaného návrhu projektu podle pravidel a postupů FWF. Výsledek hodnocení provedeného FWF slouží jako podklad pro konečné rozhodnutí GA ČR. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě kladného doporučení obou spolupracujících agentur.

Více informací najdete zde.

V případě zájmu o podání projektové žádosti prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu do Projektového centra nejpozději do 23. 2. 2018.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém