2. březen 2018 255 hor

Česko-ukrajinské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů Společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

Max. délka podpořených projektů: 2 roky

Uznatelné nálkady: financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Finanční alokace: 125.000,-Kč /rok, tj 250.000,-Kč na celou dobu řešení.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 30. 4. 2018 ve 23:59:59 hod.

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 26. 3. 2018.

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém