20. březen 2018 527 dvomi

Mladý záchranář

Jedním z nových projektů spolku Life Saving Support je Mladý záchranář. Jedná se o kroužky pro žáky základních i středních škol. Kroužky vedou studenti, kteří mají dlouhodobé zkušenosti nejen s první pomocí, ale také s učením. Náplní kroužků je, aby děti byly schopny poskytnout adekvátní první pomoc a věděly, jak se zachovat v krizových situacích. Velký důraz je kladen na praktickou stránku výuky, a to formou nácviku úkonů první pomoci, simulovaných situací, nácviku na modelech.

Kroužek pro studenty středních škol Vám blíže představí vedoucí kroužku Martin Jindra a Eliška Kosová.

„V rámci tohoto kroužku pracujeme s žáky od 14 do 18 let, kteří se chtějí naučit efektivně poskytovat první pomoc a zároveň si vyzkoušet postupy a pomůcky využívané profesionálními záchranáři. Každý z nich se někdy dostane do situace, kdy bude třeba někomu pomoci. My se je snažíme naučit nebát se toho a v dané situaci jednat pokud možno s klidem a s chladnou hlavou.

Zaměřujeme se zejména na nácvik praktických dovedností. Po krátkém teoretickém úvodu na dané téma si namaskujeme související zranění. V rámci velmi reálných simulací se je následně snažíme co nejlépe ošetřit. Po skončení si o průběhu simulace povídáme, rozebíráme, co bylo dobře a na co si příště dát větší pozor.

Někteří studenti, kteří náš kroužek navštěvují, uvažují o studiu medicíny. Řada z nich se plánuje hlásit na naši fakultu. Snažíme se jim proto vyjít maximálně vstříc a poskytnout rady, ať už o průběhu studia nebo rozsahu látky, kterou je nutno znát k přijímacím zkouškám.

Práce se studenty je pro nás velmi podnětná, protože mají spoustu zvídavých dotazů, nad kterými se častokrát sami zamýšlíme a dohledáváme si bližší informace k dané problematice. Na kroužku panuje velmi dobrá, přátelská atmosféra, která je jedním z hlavních aspektů, proč se na každé setkání těší nejen děti, ale i my.“

Za Life Saving Support
Jana Frojdová a Eliška Kosová

01

02

03

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku