20. březen 2018 720 dvomi

Mladý záchranář

Jedním z nových projektů spolku Life Saving Support je Mladý záchranář. Jedná se o kroužky pro žáky základních i středních škol. Kroužky vedou studenti, kteří mají dlouhodobé zkušenosti nejen s první pomocí, ale také s učením. Náplní kroužků je, aby děti byly schopny poskytnout adekvátní první pomoc a věděly, jak se zachovat v krizových situacích. Velký důraz je kladen na praktickou stránku výuky, a to formou nácviku úkonů první pomoci, simulovaných situací, nácviku na modelech.

Kroužek pro studenty středních škol Vám blíže představí vedoucí kroužku Martin Jindra a Eliška Kosová.

„V rámci tohoto kroužku pracujeme s žáky od 14 do 18 let, kteří se chtějí naučit efektivně poskytovat první pomoc a zároveň si vyzkoušet postupy a pomůcky využívané profesionálními záchranáři. Každý z nich se někdy dostane do situace, kdy bude třeba někomu pomoci. My se je snažíme naučit nebát se toho a v dané situaci jednat pokud možno s klidem a s chladnou hlavou.

Zaměřujeme se zejména na nácvik praktických dovedností. Po krátkém teoretickém úvodu na dané téma si namaskujeme související zranění. V rámci velmi reálných simulací se je následně snažíme co nejlépe ošetřit. Po skončení si o průběhu simulace povídáme, rozebíráme, co bylo dobře a na co si příště dát větší pozor.

Někteří studenti, kteří náš kroužek navštěvují, uvažují o studiu medicíny. Řada z nich se plánuje hlásit na naši fakultu. Snažíme se jim proto vyjít maximálně vstříc a poskytnout rady, ať už o průběhu studia nebo rozsahu látky, kterou je nutno znát k přijímacím zkouškám.

Práce se studenty je pro nás velmi podnětná, protože mají spoustu zvídavých dotazů, nad kterými se častokrát sami zamýšlíme a dohledáváme si bližší informace k dané problematice. Na kroužku panuje velmi dobrá, přátelská atmosféra, která je jedním z hlavních aspektů, proč se na každé setkání těší nejen děti, ale i my.“

Za Life Saving Support
Jana Frojdová a Eliška Kosová

01

02

03

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém