12. listopad 2018 1152 dvomi

Setkání lékařských fakult ČR a SR

TISKOVÁ ZPRÁVA

9.–10. listopadu 2018 

Ve dnech 9.–10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky. Letos tuto výroční akci hostila Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Zúčastnili se jí zástupci vedení z devíti českých a čtyř slovenských lékařských fakult. Celkový počet účastníků byl 163. 

Děkani lékařských fakult sdružení v Asociaci děkanů lékařských fakult ČR vydali společné prohlášení: 

Děkani lékařských fakult vítají schválení dlouhodobého vládního programu, který v příštích letech zásadně navýší počty studentů všeobecného lékařství a zamezí hrozícímu personálnímu kolapsu. Zároveň velice oceňují přístup ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, který umožnil urychlenou přípravu a zahájení realizace vládního programu. 

Vláda ČR správně identifikovala, že problém vzdělávání lékařů je zapotřebí řešit dlouhodobým programem zajišťujícím personální stabilizaci lékařských fakult. K dosažení tohoto cíle je současně nezbytný i investiční program rozvíjející infrastrukturu fakult. 

Asociace vítá, že ministerstvo školství podmínilo dotaci tím, že prostředky budou přiděleny přímo lékařským fakultám, aniž by toto navýšení vedlo ke krácení jejich ostatních finančních zdrojů. Schválené finanční prostředky jsou nezbytné pro fungování každé z lékařských fakult a rovněž pro realizaci vládního programu. Pokud by rozpočty lékařských fakult nebyly odpovídajícím způsobem navýšeny, nejenže by fakulty nemohly plánovaným způsobem navýšit počty mediků v příštích letech, ale zároveň by to znamenalo vážné ohrožení jejich fungování – a v důsledku toho i ohrožení budoucí dostupnosti lékařské péče v ČR. 

Nárůst počtu studentů medicíny v dalších letech povede k nárůstu počtu absolventů a již nyní je proto nutné na tuto novou situaci připravovat systém specializačního vzdělávání tak, aby byl schopen dobře reagovat na zvýšený počet absolventů lékařských fakult. 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR 

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR 

Brno 10. 11. 2018

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku