2. květen 2019 1031 dvomi

Vyhlášení podmínek k udělení Ceny Jaroslava Slípky

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
vyhlašuje podmínky k udělení Ceny Jaroslava Slípky za akademický rok 2017/2018 Cena je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské. Cena je pojmenována po prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc. (1926‐2013), významném učiteli a vědeckém pracovníkovi fakulty (1948‐2013).

Důvodem k navržení je zejména:

  • činnost vedoucí ke zlepšení studijního prostředí, tvorba výukových materiálů,
  • společensky prospěšná činnost studentů,
  • činnost studentských spolků,
  • reprezentace fakulty a další činnost vedoucí k jejímu rozvoji.

Nominaci může v souladu se Statutem ceny navrhnout:

  • děkan fakulty, vědecká rada fakulty, akademický senát fakulty
  • nebo kterýchkoliv pět členů akademické obce společně.

Bližší informace, forma ocenění, Statut ceny a vzor formuláře pro nominaci jsou součástí Opatření děkana č. 3/2017. Navrženi mohou být jednotlivci či kolektiv. Navrženy mohou být pouze osoby, které měli v akademickém roce 2017/2018 statut studenta LF UK v Plzni. Obor ani forma studia nejsou rozhodující.

Nominace se včetně souhlasu navrhované osoby zasílá v listinné a elektronické podobě k rukám předsedy poradní komise pro cenu J. Slípky na adresu: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterského programu v angličtině a vedoucí Ústavu anatomie, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň, e‐mail: pavel.fiala@lfp.cuni.cz.

Uzávěrka nominací je 31. 5. 2019 a rozhodující je datum podání listinné formy či datum doručení e-mailu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém