31. březen 2020 297 hor

GAČR - vyhlášení veřejné soutěže EXPRO

Grantová agentura České republiky  vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty základního výzkumu, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC, a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.

Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO je pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2021.

Více informací a zadávací dokumentace je k dispozici zde.

Soutěžní lhůta: 21. 3. 2020 – 4. 5. 2020

Fakultní termín pro podávání přihlášek v aplikaci GRIS: 24. 4. 2020

Vstup do aplikace GRIS najdete zde.

Vyplněné Žádosti o podání projektu zaslané na adresu Projektového a investičního oddělení v původním termínu jsou platné i pro nově vyhlášenou soutěž.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém