9. duben 2020 349 hor

Česko-německé Mobility s dobou řešení 2021 - 2022

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory společným výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než dvakrát. 

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné, cestovní pojištění).

V rámci této výzvy není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Přijímají se návrhy ze všech oblastí základního výzkumu.

Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

Maximální výše dotace - 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu.

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT.

Deadline pro předkládání návrhů: 1. 6. 2020 (23:59:59 hod) prostřednictvím datové schránky.

V případě zájmu o podání návrhu do této výzvy prosíme o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu nejpozději do 6. 5. 2020 na adresu pgc@lfp.cuni.cz.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém