29. duben 2020 299 hor

Veřejná soutěž zaměřená na krizové řízení a epidemiologické hrozby

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje veřejnou soutěž zaměřenou na krizové řízení a epidemiologické hrozby

Hlavním cílem 4. veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

Uchazeči mohou být následující subjekty:

  • malý, střední nebo velký podnik
  • výzkumná organizace

Návrh projektu může podat uchazeč samostatně nebo více uchazečů ve spolupráci. Projekt musí mít charakter aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj nebo jejich kombinaci.

Soutěžní lhůta začíná 30. dubna 2020 a končí dne 12. června 2020, návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz ).

Projekt může být zahájen nejdříve 1. ledna 2021, nebo pokud Smlouva/Rozhodnutí nabyde účinnosti po 1. lednu 2021, pak dnem nabytí účinnosti Smlouvy/Rozhodnutí.

Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 15 mil. Kč. V případě výzkumné organizace mohou být uhrazeny náklady až do výše 100 % způsobilých/uznaných nákladů projektu.

Více informací najdete na stránkách MV ČR.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 5. 2020.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém