3. srpen 2020 1002 kri

Elektronické potvrzení o studiu pro Plzeňskou kartu

Od 3.8.2020 vydává studijní oddělení elektronická potvrzení pro Plzeňskou kartu.

S elektronickým potvrzením pak můžete dobíjet zlevněné předplatné pomocí  E-shopu Plzeňské karty bez návštěvy prodejních míst PMDP

Postup:

  • přijďte (pokud jste zapsaní) v úředních hodinách na studijní oddělení, kde mají referentky nově čtečky Plzeňské karty
  • na pokyn přiložte kartu ke čtečce
  • dobijte si zlevněné předplatné prostřednictvím E-shopu Plzeňské karty, bankomatů České spořitelny nebo na prodejních místech systému Plzeňská karta

Platnost potvrzení:

  • potvrzení pro následující akademický rok se vydávají od 15.července (tedy pro rok 2020/21 již nyní)
  • pro poslední ročníky má platnost do 30.6. následujícího roku (tedy 2021), v případě potřeby si ho student může prodloužit
  • pro první ročníky a další ročníky kromě závěrečných má platnost do 30.9. následujícího roku (2021)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém