9. listopad 2017 pol

Přednosta KARIM - výběrové řízení

Fakultní nemocnice Plzeň

a

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni

vyhlašují výběrové řízení na pozici

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 

Požadavky:

-          vysokoškolské vzdělání lékařského směru

-          specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

-          dosažená akademická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru,
příp. příprava k habilitaci s předpokladem dosažení do 2 let

-          platná licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
ve zdravotnickém zařízení v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

-          minimálně 10 let aktivní praxe v oboru

-          zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění

-          organizační a manažerské schopnosti

-          osobnostní a profesionální předpoklady pro výuku a vědeckou činnost

-          aktivní znalost anglického jazyka

-          vlastní návrh koncepce řízení kliniky v rozsahu jedné strany formátu A4

                                                 

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s uvedením údajů
o dosavadní praxi, úředně ověřenými doklady o dosaženém vzdělání, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a platným výpisem z trestního rejstříku je možné zasílat do 4. 12. 2017 na adresu: 

Fakultní nemocnice Plzeň – odd. personálního řízení a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99, e-mail:  grubrova@fnplzen.cz, tel.: 377 402 223.

 

                                                      MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň

 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Přednosta KARIM - výběrové řízení

Fakultní nemocnice Plzeň a Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

9. listopad 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 10.10.2017  proběhlo výběrové řízení [...]

1. listopad 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni