Ústav tělovýchovného lékařství

Lidická 6

377 593 200

Poštovní adresa:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni

Ústav tělovýchovného lékařství
Lidická 6
301 66 Plzeň

Vedoucí
Sekretář(ka) oddělení
Odborný(á) asistent(ka)
Laborant(ka)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém