Informace k vybraným dotačním titulům

Aliance 4EU+

10. březen 2021 837 hor

CELSA Výzkumný fond

2. únor 2017 3019 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 5227 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 4868 hor

INTER-EXCELLENCE (MŠMT)

26. říjen 2020 974 hor

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Programovací období 2014 - 2020.

28. listopad 2014 6946 hor

Primus UK

17. březen 2021 736 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 3464 hor

Starší (neaktivní) články

Starší či neaktivní články z této sekce najdete v Archivu.

14. říjen 2019 1265 hor

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém