Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 5660 hor

OP VVV

28. listopad 2014 4276 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2859 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3417 hor

OP PIK

2. březen 2015 4013 hor

AZV ČR

31. březen 2014 6231 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2986 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 2052 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 3197 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 3243 hor

ERC

11. listopad 2014 3099 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2972 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 4318 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 1166 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém