Základní informace k dotačním titulům

Přehled nejčastějších projektů výzkumu a vývoje na LFP

Přehledné rozdělení nejčastěji podávaných projektů VaV na Lékařské fakultě v Plzni dle poskytovatele.

5. červen 2014 5977 hor

OP VVV

28. listopad 2014 4624 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 3086 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3664 hor

OP PIK

2. březen 2015 4384 hor

AZV ČR

31. březen 2014 6637 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 3418 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 2267 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 3448 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 3509 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 4669 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 1444 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém