Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 5408 hor

OP VVV

28. listopad 2014 4066 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2714 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3218 hor

OP PIK

2. březen 2015 3766 hor

AZV ČR

31. březen 2014 5925 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2720 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1903 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 3051 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 3042 hor

ERC

11. listopad 2014 2900 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2713 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 4090 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 1002 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém