Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 4594 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3313 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2245 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 2671 hor

OP PIK

2. březen 2015 2911 hor

AZV ČR

31. březen 2014 4913 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2118 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1502 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2576 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2566 hor

ERC

11. listopad 2014 2459 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2105 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3341 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 584 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém