Pregraduální studenti - nabídka spolupráce

 

Volitelný předmět Studentská pedagogická a publicitní činnost nabízí studentům možnost získání příslušných pedagogických a technických dovedností, které by každý student medicíny měl ovládat. 

Výstupy z předmětu mají zejména tuto formu: 

  • Nahrávky prezentací pro
    • pregraduální výuku
    • postgraduální výuku: semináře 1. IK, spolky lékařů v Plzni, různé konference (IAD, krajské semináře, akce ve FN, webináře ÚKBH…)
  • Videa pro YouTube kanál fakulty a portál PO>STUDIUM
  • Elektronické kurzy pro pregraduální i postgraduální výuku
  • Kreativní výstupy pro výuku, často iniciované potřebou studentů
    • (používáme a rozvíjíme moderní a experimentální nástroje, např. „postupně kreslená videa, plánujeme 360° videa a videa s virtuální/zesílenou realitou)

Každému studentovi poskytneme pedagogické minimum (jak vytvářet výsledky učení, jak správě udělat testovou otázku a sestavit test, základy efektivní prezentace dat, tvorba infografiky ...). Studenti mohou iniciovat i vlastní témata pro zpracování.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci. Předmět je ohodnocen stejným počtem bodů do šestého ročníku jako SVOČ. Předmět si můžou zapsat studenti 2.-5. ročníku (kód předmětu: EV540X01).

Máme vyvinutý systém pro „kariérní postup“ studentů – podle toho, jaké dovednosti ovládli a jaké v nich mají zkušenosti, je finančně hodnotíme.

Garantem předmětu je MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., zástupce vedoucího pro věd. a výchov. činnost, Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň.

Adresa: 
Děkanát Lékařské fakulty UK v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň

Kontakt: elearning (at) lfp.cuni.cz

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém