16. říjen 2014 4033 kri

Den celoživotního vzdělávání 2014

V sobotu 11. října 2014 uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání. Jak říká v reportáži prorektorka pro studijní záležitosti, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., univerzita se snaží nabídnout vzdělání „všem od 3 do 99 let“. A všechny věkové skupiny se také na Dni CŽV v pražském Karolinu dobře bavily.

Svou zásluhu na tom měla i stanoviště naší fakulty s ukázkou chirurgického šití, první pomoci a bioelektrickou impedanční analýzou pro měření obsahu vody a tuku v těle. V přednáškové části měla úvodní slovo právě doc. Králíčková. Jak se dá vzdělávat s využitím moderních technologií, vyložil posluchačům MUDr. Rajdl Daniel, Ph.D., přičemž přítomné rovnou online zapojil do své prezentace. Mimo jiné také vysvětlil, jak je pro lékaře nutné vzdělávat se celý život a jaký je rozdíl mezi e-learningem a náhodným hledáním lékařských informací na internetu.

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém