18. leden 2015 5045 mik

Zápis ze setkání SF - 1.12.2014

Zápis

ze schůze studentského fóra

1.12.2014

Přítomni:

MM: Michaela Miklíková – senát, LSS

JB: Josef Brychta – senát, LSS, wikiskripta

JR: Jan Razima – senát, MePi

AP: Aneta Papanová - MePi

TX: Thinh Xuan Thinh - IFMSA

JN: Johana Nowak – senát, ISMAP

IP: Ines Pina - ISMPA

LH: Lenka Hejretová - LSS

LE: Ladislav Henlín – LSS

 

Program

1, Bylo odsouhlaseno, že bude celá schůzka vedena v angličtině.

2, Eduroam:

 • problém: nikdo neví jak a kde se lze připojit
 • řešení:
  • jednorázová oznamovací akce – ve stejnou dobu se vyvěsí informace a odkazy na:
   • web fakulty
   • facebook
   • informační kiosky
   • vylepení samolepek s QR kódem (odkaz na návod k instalaci) na dveře, kde se lze Eduroamu připojit.
    • úkol: JB domluví s Ing. Křikavovou oznamovací akci a samolepky

3, Průvodce studiem:

 • přítomen a aktualizován na Wikiskriptech
 • domluva s ISMAP – převedení anglických informací na Wikilectures (ISMAP kontaktuje JB)
 • průvodce studiem pro prváky – snaha fakulty o jeho vytvoření – shoda, že pomůžeme

4, Studentský senát:

 • Googlegroups – fórum má vlastní skupinu, neznáme heslo, JB získá přihlašovací údaje od Jiřího Mudruňky, všichni se přidají
 • Webové stránky fóra: Fórum se domluví s Ing. Křikavovou o možnosti umístění na stránky fakulty, případně by se požádal rektor o finanční podporu zřízení stránek

5, Youtube kanál:

 • je možné tam umístit video o spolcích – kdo chce, kontaktuje pana Ťupu
 • Aj mluvící studenti ocení u videí anglické titulky
 • nápad natočit krátké video o připojení se na Eduroam

6, Den otevřených dveří:

 • Fakulta hledá dobrovolníky, kteří si připraví stánek
 • Kdo má zájem se prezentovat a připravit návštěvníkům aktivitu, kontaktuje paní Buriánkovou ze studijního oddělení
  • napíše kolik lidí půjde, co budou dělat, co potřebují od děkanátu.

7, Pravidla pro přidělování nemocnice pro 6.ročník

 • potřeba domyslet pravidla
 • návrh dávat body aktivním členům – promyslíme do příště
 • potřeba informovat studenty, které nemocnice letos prošly

8, Letní dobrovolná praxe

 • tato informace se donesla do fóra, byla shoda, že vše závisí na individuální domluvě

9, SVOČ:

 • JB informuje, že doc. Štengl organizuje platformu, kde budou zveřejněna všechna SVOČ témata

10, Univerzita pro děti:

 • nová rektorova iniciativa, úkol zamyslet se
 • MM rozešle podrobnější informace

11, Rektorovi finance pro studentské spolky:

 • nutnost spojení více spolků
 • rektora lze žádat o finanční podporu na jednorázovou akci nebo dlouhodobou
 • World health day:
  • akce IFMSA – pozvali i ostatní spolky ať se zapojí
  • velká jednorázová akce, možnost požádat o podporu rektora
  • v lednu přijde Lucka Hajná a řekne víc
 • Zapojení prváků:
  • adapťák pro české prváky, možnost i pro anglické – kontaktovat Mgr. Červeného
  • infotour
  • Dlouhodobý plán zapojení – model Harry Potter
   • sehnání tutora (studenta 3.-5.ročníku) pro každý kruh prváků
   • tutor bude kruh provázet celým prvním rokem a organizovat jej, motivovat k zapojení,...
   • soutěže kruhů po celý rok
   • každý spolek vymyslí soutěž

 

 

Další schůzka proběhne 6.ledna 2015 v 19:00 a bude věnována projektům.

Každý spolek si připraví:

1 velkou akci, kterou by chtěl spolupořádat s jiným spolkem a požádat na ni rektora o finance.

2 malé soutěže pro soutěžení prváckých kruhů (Model Harry Potter).

 

 

Zapsala Michaela Miklíková, dne 7.12.2014

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém