22. červen 2016 4249 dvomi

UK má 18 nových profesorů, mezi nimi prof. Milena Králíčková z LFP

Dne 21. 6. 2016 obdržela z rukou ministryně školství jmenování profesorkou prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy a vedoucí Ústavu histologie a embryologie paní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Paní profesorka je významnou medicínskou, vědeckovýzkumnou a pedagogickou osobností fakulty. V jedné osobě se spojuje vědecká osobnost v oblasti anatomie, histologie a embryologie a zároveň osobnost v oblasti klinické, kde pracuje v oboru reprodukční medicíny.

Profesorka Králíčková se velkou měrou zasloužila o vybudování Biomedicínského centra, stála u tohoto projektu od začátku až do jeho otevření, podílí se na tvorbě výzkumných programů a budování výzkumných týmů spolupracujících s jinými výzkumnými organizacemi v ČR, ale i v zahraničí.

Bohatou publikační činnost dokazuje vysoký Hirschův index (11), publikovala více než 30 publikací v časopise s impakt faktorem, kde u řady je hlavní autorkou, jako spoluautorka se podílela na vzniku 4 výukových skript.

Široký záběr v pedagogické činnosti představují přednášky pro magisterské studenty v českém i anglickém jazyce, zároveň vede ve výzkumné činnosti jako školitelka několik studentů doktorského studijního programu.

Výborné vědecké výsledky, odborné znalosti a pedagogická práce, vše spojeno s kvalitními vlastnostmi osobnosti, aktivita, cílevědomost a široký přehled a záběr v jedné osobě, to je nová profesorka Lékařské fakulty v Plzni, profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Ve stejný den předal rektor UK prof. Tomáš Zima dekrety novým docentům a docentkám UK. Mezi nimi je doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D., z Kliniky zobrazovacích metod LF a FN Plzeň.

K úspěšnému získání titulů oběma jmenovaným gratulujeme a do budoucna přejeme hodně profesních, ale i osobních úspěchů!

http://www.cuni.cz/UK-7537.html

prof kralickova

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém