14. prosinec 2020 1042 cer

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

V rámci meziuniverzitních dohod mohou studenti využít: 

  • jedno- a dvousemestrální pobyty

  • krátkodobé pobyty - stáže

  • účast na letních jazykových kurzech

Zájemce o studijní pobyt v rámci meziuniverzitních dohod musí být v době podání přihlášky do výběrového řízení i během celého pobytu na partnerské univerzitě řádným studentem UK.

V rámci jednoho semestru se student může přihlásit ke studijnímu pobytu maximálně na tři partnerské univerzity. 

Přihlásit se je možné jen na ty univerzity, kde je právě otevřeno výběrové řízení na zimní semestr 2021/2020. Jejich seznam student uvidí po přihlášení se do aplikace - https://is.cuni.cz/webapps 

Bližší informace k možnostem studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod studenti najdou na webových stránkách: https://cuni.cz/UK-37.html

Přihláška bude posouzena na OZV RUK, a pokud ji bude možné přijmout do výběrového řízení (s ohledem na participaci fakulty na příslušné dohodě či na dalších podmínkách uvedených v detailu dohody), bude předána na fakultu k potvrzení nominace. Studenti mohou aktuální stav své přihlášky v aplikaci sledovat. Po schválení přihlášky ze strany OZV RUK odevzdají na své fakultě vytištěnou přihlášku a požadované materiály, jejichž seznam najdou v detailu dohody u příslušné partnerské univerzity. Fakulta předané přihlášky schválí (případně zamítne) a stanoví pořadí studentů nominovaných do výběrového řízení. Přihlášky spolu s požadovanými materiály pak doručí ve stanoveném termínu na OZV RUK.

Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 25. ledna 2021. Termín na odevzdání vytištěných materiálu na Oddělení zahraničních styků je 1. února 2021.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém