8. únor 2021 1123 sim

Praxe během Ph.D. studia/Praxe mimo ČR

Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvovaného v rámci doktorského studijního programu

Žádost o započtení odborné praxe nebo její časti absolvované v zahraničí

O započtení odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu nebo v zahraničí rozhoduje pouze MZČR.

Lékař vyplní žádost v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace EZP a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na adresu MZČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení MZČR. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z aplikace automaticky odstraněna.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém