4. leden 2022 1343 cer

IP na podporu mobility 2022/ IP to support mobility 2022

English version in attachment.

 

Institucionální plán fakulty

na podporu mobility

studentů a pracovníků LF UK v Plzni

na rok 2022

(IP na podporu mobility 2022)

 

Kdo může žádat – priority financování         

Studenti

(pregraduální i postgraduální)

 

1) Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, zejména pak:

a) studenti na  základě meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouvy o přímé spolupráci

b) studenti v doktorských  programech

c) studenti realizující pobyt formou „free movers“

 

2) Klinická/vědecká stáž v zahraničí (min. 30 dnů)

Akademičtí pracovníci

 

Vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí (min. 5 dnů)

THP pracovníci

Školení a stáže v zahraničí (min. 5 dnů)

 

Termín podání

žádosti

Před odjezdem do zahraničí!

Pro pobyty od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022 => mezní termín 31. 5. 2022!

Pro pobyty od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 => mezní termín 31. 10. 2022!

 

Podmínky získání a využití finančních prostředků

1.

Kratší než měsíční pobyt (= 30 dnů včetně dnů výjezdu a návratu) studentů neposkytne dostatečný přínos, aby byl z IP na podporu mobility financován. Prostředky nejsou určeny k financování účasti studentů, akademických pracovníků na konferencích ani k dofinancování pobytů Erasmus.

2.

Ze zdrojů IP na podporu mobility lze poskytnout podporu

a) studentovi prezenční/kombinované formy studia,

b) akademickému pracovníku,

c) zaměstnanci LF UK v Plzni.

3.

Finanční podporu ze zdrojů IP lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti na Oddělení zahraničních styků LF UK v Plzni.

4.

Studenti jsou také povinni zaevidovat svoji stáž v SISu dle Příkazu děkana č. 3/2019.

5.

Předložené návrhy se posuzují podle priorit.  O poskytnutí prostředků ze zdrojů IP rozhoduje kolegium děkana na základě doporučení garanta.

6.

Podpora bude poskytována na úhradu: nákladů na cestu, nákladů na ubytování a stravování, nákladů na zdravotní pojištění, nákladů přímo souvisejících s pobytem/stáží.

7.

Osoba, které byly poskytnuty prostředky, zodpovídá za jejich řádné čerpání a hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení příslušné akce vyplnit závěrečnou zprávu o jejím průběhu a výsledcích zde: https://forms.office.com/r/gtkmjkMjm2

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém